26 Şubat 2021 Cuma

HATA: The SaveToSQLServer method has encountered OLE DB error code 0x80004005 (Login timeout expired). The SQL statement that was issued has failed.

 HATA:

The SaveToSQLServer method has encountered OLE DB error code 0x80004005 (Login timeout expired). The SQL statement that was issued has failed.

AÇIKLAMA:

Bağlı olduğum SQL Server Instance'ında bir Maintenance Plan oluşturmaya çalıştığım zaman bu hata ile karşılaştım. Maintenance Plan oluşturmanın son aşamasına kadar geliyordum, en son aşamada plan oluşturulurken plan yerine bu hata oluşuyordu.

ÇÖZÜM:

Planı oluşturmaya çalıştığım SQL Server Instance'ında varsayılan SQL Server TCP portu olan 1433 değil, bizim belirlediğimiz başka bir port numarası kullanılıyordu. Maintenance plan'ı oluşturmak için SQL Server Management Studio ile SQL Server Instance'ına bağlanırken Connect to Server penceresindeki Server name kutucuğunda sunucu adı yazılıydı.


Fakat Additional Connection Parameters penceresinde sunucu adı port numarasıyla birlikte yazılıydı.


Ne zaman ki Connect to Server penceresindeki Server name kutucuğuna sunucu adını port numarasıyla bağlandım, o zaman Maintenance plan'ı başarıyla oluşturabildim.


Ekrem Önsoy
Microsoft SQL Server Danışmanı
www.ekremonsoy.com


Hiç yorum yok: