9 Ekim 2007 Salı

SQL Server 2005' te Veritabanı Oluşturma...

Bu makalemde size SQL Server 2005' te T-SQL ve SQL Server Management Studio kullanarak temel olarak nasıl yeni bir veritabanı oluşturulabileceğini adım adım anlatacağım.

T-SQL kullanarak yeni bir veri tabanı oluşturma

SQL Server Management Studio' yu açın, çalıştığınız Instance' a ait gerekli Login bilgilerini girerek sisteme giriş yapın. Instance' ınız açıldıktan sonra, varsayılan olarak ekranın sol üst köşesinde bulunan "New Query" düğmesine tıklayın. Daha sonra aşağıdaki T-SQL kodunu girin.

Yalnız, kodu çalıştırmadan önce şuna dikkatinizi çekmek istiyorum ki, ben deneme için "D:" sürücümde "SQLDeneme" isimli bir klasör oluşturdum. Aşağıdaki kod çalıştırıldıktan sonra, veritabanı dosyası olan "TransactTestDB.mdf" ve Transaction Log dosyası olan "TestDB_Log.ldf" dosyaları "D:\SQLDeneme" klasörüne kaydedecektir. Eğer istiyorsanız bu klasörü ve diğer seçenekleri kendi seçiminize göre değiştirebilirsiniz.

Şimdi kodumuzu çalıştırabiliriz. Diğer kavramların açıklamalarını hemen koddan sonra yapacağım.

CREATE DATABASE TestDB
ON (
NAME = 'TestDB_Data',
FILENAME = 'D:\SQLDeneme\TransactTestDB.mdf',
SIZE = 20 MB,
FILEGROWTH = 0)
LOG ON (
NAME = 'TestDB_Log',
FILENAME = 'D:\SQLDeneme\TestDB_Log.ldf',
SIZE = 5 MB,
FILEGROWTH = 0)

Bu kodu çalıştırdıktan sonra, kodu yazdığınız Query penceresinin hemen altındaki Messages penceresinde "Command(s) completed successfully." yazan bir mesaj göreceksiniz. Bu mesajın anlamı "istediğiniz kodlar ve komutlar hatasız olarak çalıştırıldı" dır.

"NAME"
Karşısına, oluşturmak istediğiniz veritabanının adını yazın.

"FILENAME"
Karşısına, oluşturmak istediğiniz veritabanınızın veritabanı dosyasının nereye saklanmasını istiyorsanız orayı yazın. Unutmayın ki, belirttiğiniz yoldaki tüm klasörler önceden oluşturulmuş olmalıdır. Eğer belirttiğiniz yoldaki klasörlerden bir veya birkaçı mevcut değil ise, SQL Server bu klasörleri kendisi oluşturmayacaktır ve kod hata verecektir.

"SIZE"
Karşısına veritabanınızın ilk oluşturulma sırasında olmasını istediğiniz boyutunu girin.

"FILEGROWTH" = Veritabanınız zamanla büyüyecektir ve nihayet SIZE ile belirleyeceğiniz sabit boyuta ulaşacaktır. Filegrowth, bu sınıra gelindiğinde devreye girer. Veritabanının boyutunun ne kadar arttırılacağı Filegrowth ile belirlenir. "0" değeri, Filegrowth özelliğinin kullanılmayacağı anlamına gelir. "20%" değeri girerek veritabanı boyutu "SIZE" sınırına gelindiğinde, "SIZE" değerinin %20' si kadar büyüyeceği; "5 MB" değeri girilerek de, bu sınıra gelindiğinde 5 MB büyüyeceği belirtilmiş olur.

Veritabanı dosyasına *.mdf, Transaction Log dosyasına ise *.ldf uzantısı vermem belki dikkatinizi çekmiştir. Bu uzantıları özellikle verdim, çünkü standart olarak Primary Filegroup' taki veritabanı dosyalarına *.mdf, Secondary ve diğer Filegroup' taki veritabanı doslarına ise *.ndf uzantıları verilir. Ayrıcas Transaction Log dosyalarına da *.ldf uzantısı verilir.

Yeni bir veritabanı oluşturduğumuzda, ki örneğimizde de, belirtmememize rağmen "TestDB_Data" isimli veritabanımız Primary dosya grubunun üyesi olarak oluşturulmuştur. TestDB_Data' nın üyeliğini değiştiremezsiniz. Dosya gruplarını (Filegroup) daha sonraki makalelerimde anlatacağım. Her veritabanında muhakkak bir "Primary Filegroup" ve bir adet "Transaction Log" bulunmaktadır.

Kısaca Dosya Grubu (Filegroup)
Dosya grupları temel olarak fiziksel olmaktan ziyade, mantıksal bir işlemdir. Veritabanlarını dosyalara böleriz ve bu dosyaların en çok işlenilenlerini de farklı sabit disklere koyarız ki, veritabanımızın performansını arttıralım. Bu konuya ayrıntılı olarak daha sonra döneceğim.

Transaction Log
Log dosyaları veritabanları için hayati öneme haizdirler. Bir veritabanına yapılacak olan her işlem, ilk önce istemci bilgisayardan yola çıkar, daha sonra SQL Server' a ulaşır, burada doğruluğu denetlenir, daha sonra Transaction Log' a işlenir ve en son olarak da veritabanındaki ulaşılmak istenen nesneleri etkiler. Yani her komut ilk önce Transaction Log' lara işlenir. Bu da, yapılan her işlemin geri alınabileceği anlamına gelir.

SQL Server Management Studio kullanarak yeni bir veritabanı oluşturma

Yazımın devamı olan bu bölümde de, birlikte adım adım SQL Server 2005' in yönetim arayüzü olan Management Studio kullanarak yeni bir veritabanı oluşturacağız. SQL Server 2000' de Enterprise Manager vardı ve ben ilk SQL Server 2005' imi kurduğumda Management Studio' yu kurmamışım ve Enterprise Manager' ı göremediğimde çok şaşırmıştım :) Neyse...

Başlat / Programlar / Microsoft SQL Server 2005 / SQL Server Management Studio' ya tıklayarak arayüzü açın. Gerekli Login bilgilerini girerek Instance' a giriş yapın.

Object Explorer penceresindeki Databases' ın üzerinde farenizin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden New Database' e tıklayın. (Resim-1)

Resim-1


Aşağıdaki resimde (Resim-2) gösterildiği gibi veritabanı adını DenemeDB yazarak ve önceki sayfada öğrendiğiniz diğer özelliklerden istediğinizde gerekli değişiklikleri yaparak OK düğmesine tıklamak suretiyle DenemeDB veritabanını oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki Add ve Remove düğmeleri vasıtasıyla veritabanınıza yeni dosyalar ekleyip, silebilirsiniz.

Pencerenin sol tarafındaki "Select a page" bölmesindeki Options sekmesinde veritabanı hakkında gerekli ayarlamaları yapabilir, Filegroups sekmesinde ise Dosya grubu ayarlarını yapabilirsiniz.

Resim-2


--
Ekrem Önsoy

Hiç yorum yok: