2 Eylül 2008 Salı

"Msg 14684, Level 14, State 1, Procedure sp_syscollector_create_collection_set, Line 203

HATA MESAJI:
"Msg 14684, Level 14, State 1, Procedure sp_syscollector_create_collection_set, Line 203

Caught error#: 2627, Level: 14, State: 1, in Procedure: sp_syscollector_create_collection_set, Line: 137, with Message: Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_syscollector_collection_sets_internal_name'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.syscollector_collection_sets_internal'."

AÇIKLAMA:
SQL Server 2008' de, "sp_syscollector_create_collection_set" Stored Procedure' ını kullanarak bir Collection Set oluşturmak istediğinizde böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

Bunun nedeni, oluşturmaya çalıştığınız Collection Set ile aynı ada sahip olan ve zaten oluşturulmuş bir Collection Set' in bulunmasıdır.

ÇÖZÜM:
Collection Set oluşturma örneği:

USE msdb
GO
DECLARE @mycollection_set_id int
DECLARE @mycollection_set_uid UNIQUEIDENTIFIER
EXEC [dbo].[sp_syscollector_create_collection_set]
@name=N'BaziBilgiler',
@collection_mode=1,
@description=N'... ... hakkında bilgi toplama',
@target=N'',
@logging_level=1,
@days_until_expiration=90,
@proxy_name=N'',
@schedule_name=N'CollectorSchedule_Every_6h',
@collection_set_id=@mycollection_set_id OUTPUT,
@collection_set_uid=@mycollection_set_uid OUTPUT

Bu hatayı almamak için, bu örnekteki @Name isimli parametrede kullandığınız değeri değiştirmeniz yeterli olacaktır.

"Length of LOB data (xxxxx) to be replicated exceeds configured maximum 65536. The statement has been terminated."

HATA MESAJI:
"Length of LOB data (xxxxx) to be replicated exceeds configured maximum 65536. The statement has been terminated."

AÇIKLAMA:
Replication işlemi yaptığınız bir sistemde böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

LOB verilerinin replike edilmesi için kullanılan varsayılan sayı 65536' dır. Eğer Replication işlemini bundan daha büyük bir veri ile gerçekleştiriyorsanız bu hata ile karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Query Editor' e aşağıdaki komutu ihtiyacınıza göre girip çalıştırırsanız bu tavan değerini değiştirebilirsiniz. Böylece bu sorundan kurtulursunuz.

sp_configure 'max text repl size', '9000000'
GO
RECONFIGURE

Buradaki "9000000" sayısı bir örnektir. Meselâ aşağıdaki hatayı aldığınızı varsayalım:
"Length of LOB data (70897) to be replicated exceeds configured maximum 65536. The statement has been terminated."

O zaman yukarıdaki komutu verdiğim örnekteki gibi çalıştırırsanız bu hata mesajını almazsınız. Ta ki daha büyük bir replike işlemi yapılıncaya kadar.

"SQL Server Setup failed to obtain system account information for the ASPNET account. To proceed, reinstall the .NET framework, and then run SQL Serve

HATA MESAJI:
"SQL Server Setup failed to obtain system account information for the ASPNET account. To proceed, reinstall the .NET framework, and then run SQL Server Setup again."

AÇIKLAMA:
SQL Server 2005 Setup sırasında, "Report Server Installation" penceresindeyken bu hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Bir komut istemcisi penceresi açın (Başlat\Çalıştır -> cmd).

Komut istemcisi içerisinden şu klasöre gidin: "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727" ve şu komutu çalıştırın: "aspnet_regiis.exe -i" (tabi tırnaklar olmadan).

aspnet_regiis uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

"Value does not fall within the expected range. (SqlMgmt)"

HATA MESAJI:
"Value does not fall within the expected range. (SqlMgmt)"

AÇIKLAMA:
SQL Server Management Studio' dan, bir Database Role' ün özelliklerine girip, açılan "Database Role Properties" penceresindeki "Securables" sayfasını açmaya çalıştığınızda böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Bu ve buna benzer bir çok hata Servis Paketleriyle düzeltildi. Bu nedenle, SQL Server 2005' in en son yayınlanmış servis paketini, Client Tools' a da uygulamanız bu sorunu çözecektir.

SQL Server 2005' in en son servis paketini nasıl edinceğiniz hakkında daha fazla ve en güncel bilgiyi edinmek için buraya tıklayın.

"An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that

HATA MESAJI:
"An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified) (.Net SqlClient Data Provider)"

AÇIKLAMA:
Bir SQL Server 2005 Instance' ına bağlanırken, eğer yanlış bir Instance adı kullandıysanız bu hata ile karşılaşırsınız.

ÇÖZÜM:
Eğer bağlanmaya çalıştığınız SQL Server Instance' ı bir Named Instance ise, o zaman Instance adı olarak aşağıdaki biçimi kullanmalısınız:

\

Örnek:
EKREM-PC\DeveloperEdition

Yukarıdaki örneğe göre "EKREM-PC" bilgisayarımın adı. "Developer Edition" ise, bağlanmaya çalıştığım SQL Server 2008 Instance' ını kurarken ona verdiğim isim.

Eğer bağlanmaya çalıştığınız SQL Server Instance' ı bir Default Instance ise, o zaman Instance adı olarak aşağıdaki biçimi kullanmalısınız:Örnek:
EKREM-PC

Yukarıdaki örneğe göre "EKREM-PC" bilgisayarımın adı. Eğer SQL Server 2008 kurulumunda Instance adıyla ilgili pencerede "Default Instance" seçeneğini seçerseniz, SQL Server Instance' ınızın adı sadece bilgisayar adından oluşur.

"An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that

HATA MESAJI:
"An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (Provider: Names Pipes Provider, Error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) (Microsoft SQL Server, Error: 53)"

AÇIKLAMA:
Bir SQL Server 2008 Instance' ına bağlanırken, eğer yanlış bir Instance adı kullandıysanız bu hata ile karşılaşırsınız.

ÇÖZÜM:
Eğer bağlanmaya çalıştığınız SQL Server Instance' ı bir Named Instance ise, o zaman Instance adı olarak aşağıdaki biçimi kullanmalısınız:

\

Örnek:
EKREM-PC\DeveloperEdition

Yukarıdaki örneğe göre "EKREM-PC" bilgisayarımın adı. "Developer Edition" ise, bağlanmaya çalıştığım SQL Server 2008 Instance' ını kurarken ona verdiğim isim.

Eğer bağlanmaya çalıştığınız SQL Server Instance' ı bir Default Instance ise, o zaman Instance adı olarak aşağıdaki biçimi kullanmalısınız:Örnek:
EKREM-PC

Yukarıdaki örneğe göre "EKREM-PC" bilgisayarımın adı. Eğer SQL Server 2008 kurulumunda Instance adıyla ilgili pencerede "Default Instance" seçeneğini seçerseniz, SQL Server Instance' ınızın adı sadece bilgisayar adından oluşur.

"The index "Index_adı" (partition ) on table "Tablo_adı" cannot be reorganized because page level locking is disabled"

HATA MESAJI:
"The index "Index_adı" (partition ) on table "Tablo_adı" cannot be reorganized because page level locking is disabled"

AÇIKLAMA:
Eğer Reorganize işlemini uygulayacağınız Index' iniz "Disabled" durumda ise veya "ALLOW_PAGE_LOCKS" seçeneği "OFF" durumunda ise bu hata mesajı ile karşılaşırsınız ve Reorganize işlemi başarısızlıkla sonuçlanır.

ÇÖZÜM:
Index' inize Reorganize işlemini uygulamak için eğer Index' iniz "Disabled" durumunda ise "Enabled" duruma getirmelisiniz. Index' inizi etkin duruma (Enabled) getirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

ALTER INDEX Index_adı ON Tablo_adı REBUILD

Eğer Index' inizin "ALLOW_PAGE_LOCKS" seçeği "OFF" durumunda ise, o zaman "ON" durumuna getirmelisiniz. Bunun için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

ALTER INDEX Index_adı ON Tablo_adı SET (ALLOW_PAGE_LOCKS = ON)

"Could not start the network library because of an internal error in the network library. To determine the cause, review the errors immediately preced

HATA MESAJI:
"Could not start the network library because of an internal error in the network library. To determine the cause, review the errors immediately preceding this one in the error log."

AÇIKLAMA:
Yeni yüklediğiniz bir SQL Server 2005 Instance' ını açmaya çalışırken Setup Log dosyasında bu ve diğer bazı hata mesajlarıyla (hata90 hata91 hata92) karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Bu hata ile karşılaştığım durumda, bu sorunun yaşandığı bilgisayarda McAfee yüklüydü ve bu uygulama durdurulduğunda, artık SQL Server servisi çalıştırılabiliyordu.

Sorun açıkça, McAfee' nin SQL Server Instance' ının kullanacağı portu ve SQL Server servisini engellemesinden kaynaklanıyordu.

McAfee programında, SQL Server' ın çalışabilmesi için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra sorun çözüldü.

"SQL Server could not spawn FRunCM thread. Check the SQL Server error log and the Windows event logs for information about possible related problems."

HATA MESAJI:
"SQL Server could not spawn FRunCM thread. Check the SQL Server error log and the Windows event logs for information about possible related problems."

AÇIKLAMA:
Yeni yüklediğiniz bir SQL Server 2005 Instance' ını açmaya çalışırken Setup Log dosyasında bu ve diğer bazı hata mesajlarıyla (hata90 hata91 hata92) karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Bu hata ile karşılaştığım durumda, bu sorunun yaşandığı bilgisayarda McAfee yüklüydü ve bu uygulama durdurulduğunda, artık SQL Server servisi çalıştırılabiliyordu.

Sorun açıkça, McAfee' nin SQL Server Instance' ının kullanacağı portu ve SQL Server servisini engellemesinden kaynaklanıyordu.

McAfee programında, SQL Server' ın çalışabilmesi için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra sorun çözüldü.

"TDSSNIClient initialization failed with error 0x2726, status code 0x1."

HATA MESAJI:
"TDSSNIClient initialization failed with error 0x2726, status code 0x1."

AÇIKLAMA:
Yeni yüklediğiniz bir SQL Server 2005 Instance' ını açmaya çalışırken Setup Log dosyasında bu ve diğer bazı hata mesajlarıyla (hata90 hata91 hata92) karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Bu hata ile karşılaştığım durumda, bu sorunun yaşandığı bilgisayarda McAfee yüklüydü ve bu uygulama durdurulduğunda, artık SQL Server servisi çalıştırılabiliyordu.

Sorun açıkça, McAfee' nin SQL Server Instance' ının kullanacağı portu ve SQL Server servisini engellemesinden kaynaklanıyordu.

McAfee programında, SQL Server' ın çalışabilmesi için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra sorun çözüldü.

"TDSSNIClient initialization failed with error 0x2726, status code 0xa."

HATA MESAJI:
"TDSSNIClient initialization failed with error 0x2726, status code 0xa."

AÇIKLAMA:
Yeni yüklediğiniz bir SQL Server 2005 Instance' ını açmaya çalışırken Setup Log dosyasında bu ve diğer bazı hata mesajlarıyla (hata90 hata91 hata92) karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Bu hata ile karşılaştığım durumda, bu sorunun yaşandığı bilgisayarda McAfee yüklüydü ve bu uygulama durdurulduğunda, artık SQL Server servisi çalıştırılabiliyordu.

Sorun açıkça, McAfee' nin SQL Server Instance' ının kullanacağı portu ve SQL Server servisini engellemesinden kaynaklanıyordu.

McAfee programında, SQL Server' ın çalışabilmesi için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra sorun çözüldü.

"MSP Error: 29565 SQL Server Setup cannot upgrade the specified instance because the previous upgrade did not complete. Start the Remote Registry serv

HATA MESAJI:
"MSP Error: 29565 SQL Server Setup cannot upgrade the specified instance because the previous upgrade did not complete. Start the Remote Registry service and go to Add/Remove Programs, select the Change button for Microsoft SQL Server 2005, and then select SQL instance TEST3 and complete the setup."

AÇIKLAMASI:
SQL Server 2005 Servis Paketi 2' yi yüklerken, bu güncellemeyi yapmaya çalıştığınız SQL Server 2005 Instance' ının Database Engine' inin güncellemesinin başarısız olduğunu gösteren "Failed" ibaresiyle karşılaşabilir ve ardından da "Summary Log" una baktığınız da bu başarısızlığın nedeni olarak yukarıda yazan hata mesajını görebilirsiniz.

ÇÖZÜMÜ:
Bu hata mesajının nedeni aslında hata mesajının içinde bariz bir şekilde yazıyor. Güncellemenin hata ile sonuçlandığı bu SQL Server 2005 Instance' ının önceki güncellenmesi bir şekilde tamamlanmamış. Bu, güncelleme esnasında oluşan herhangi bir kesintiden kaynaklanıyor olabilir.

Sorunu aşmak ve güncelleme işlemini tamamlamak için:
- Denetim Masasını açın,
- Program Ekle\Kaldır' dan, "Microsoft SQL Server 2005" i seçin ve "Değiştir" düğmesine tıklayın.
- Açılan "Microsoft SQL Server 2005 Maintanence" pencereden, güncelleme işlemini uygulamak istediğiniz SQL Server 2005 Instance' ını seçin ve ilerleyin.
- "Change or Remove Instance" penceresindeki "Complete the suspended installation" düğmesine tıklayın ve ilerleyin.

Böylece önceki yarım kalan işleminiz tamamlanmış olacaktır.