2 Eylül 2008 Salı

"The index "Index_adı" (partition ) on table "Tablo_adı" cannot be reorganized because page level locking is disabled"

HATA MESAJI:
"The index "Index_adı" (partition ) on table "Tablo_adı" cannot be reorganized because page level locking is disabled"

AÇIKLAMA:
Eğer Reorganize işlemini uygulayacağınız Index' iniz "Disabled" durumda ise veya "ALLOW_PAGE_LOCKS" seçeneği "OFF" durumunda ise bu hata mesajı ile karşılaşırsınız ve Reorganize işlemi başarısızlıkla sonuçlanır.

ÇÖZÜM:
Index' inize Reorganize işlemini uygulamak için eğer Index' iniz "Disabled" durumunda ise "Enabled" duruma getirmelisiniz. Index' inizi etkin duruma (Enabled) getirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

ALTER INDEX Index_adı ON Tablo_adı REBUILD

Eğer Index' inizin "ALLOW_PAGE_LOCKS" seçeği "OFF" durumunda ise, o zaman "ON" durumuna getirmelisiniz. Bunun için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

ALTER INDEX Index_adı ON Tablo_adı SET (ALLOW_PAGE_LOCKS = ON)

Hiç yorum yok: