3 Haziran 2008 Salı

SQL Server Instance' ınızın (misal TCP protokolüne ait) kullandığı port numarasını öğrenmek için...

İPUCU:

SQL Server Instance' ınızın (aşağıdaki örnek kodda TCP protokolüne ait) kullandığı port numarasını öğrenmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

SELECT local_tcp_port,client_tcp_port,* FROM sys.dm_exec_connections WHERE session_id = @@SPID AND net_transport = 'TCP'

"A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the login process. (provider: TCP Provider, error: 0 - A

HATA MESAJI:
"A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the login process. (provider: TCP Provider, error: 0 - An established connection was aborted by the software in your host machine.) (Microsoft SQL Server, Error: 10053)"

AÇIKLAMA:
SQL Server Instance' ınıza bağlanmayı gerektirecek bir işlem yaptığınızda bu hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz.

Sorun, aynı anda kurulabilecek en fazla bağlantı sayısına ulaşılmasından kaynaklanıyordur.

ÇÖZÜM:
Yapmanız gereken şey, aynı anda kurulabilecek en fazla bağlantı sayısını tekrar düzenlemektir.

Bunu da iki yolla yapabilirsiniz. Birincisi, SQL Server Management Studio' yu kullanarak, ikincisi de T-SQL komutlarıyla.

1. Yöntem:
- SQL Server Management Studio' yu başlatın.
- İlgili SQL Server Instance' ınıza bağlanın.
- Instance isminin üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın ve açılan menüden "Properties" öğesine tıklayın. Böylece "Server Properties" penceresi açılacaktır.
- "Server Properties" penceresinin sol tarafındaki "Select a page" listesinden "Connections" öğesini seçin.
- "Connections" sayfasındaki "Maximum number of concurrent connections (0 = unlimited)" seçeneğinin değerini, ihtiyaçlarınıza göre yükseltin.

2. Yöntem:
Bir kaç yolla aşağıdaki T-SQL kodunu çalıştırabilirsiniz. Meselâ SSMS ile bütünleştirilen "Query Editor" u veya SQLCMD' yi kullanabilirsiniz.

EXEC sys.sp_configure N'user connections', N'1'
GO
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO

"SQL Server Setup cannot write system databases to X:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.X\MSSQL\Template Data\, because it contains files from

HATA MESAJI:
"SQL Server Setup cannot write system databases to X:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.X\MSSQL\Template Data\, because it contains files from a previous installation. To continue, move the databases from the specified folder, or specify a different installation folder. Then run SQL Server Setup again."

AÇIKLAMA:
Bir SQL Server 2005 Instance' ı kurarken bu hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz.

Hatanın nedeni, belirtilen yolda, önceki bir SQL Server 2005 yüklemesine ait dosyaların bulunmasıdır. Bu dosyalar da, sistem veritabanlarına ait dosyalardır. Kaldırma işlemi esnasında, bir şekilde kaldırılamamış olabilirler, bu nedenle de hâlâ duruyorlardır.

ÇÖZÜM:
Eğer bu Instance' ın kaldırıldığından, kullanılmadığından ve hiçbir işlevi olmadığından eminseniz, o zaman belirtilen yoldaki bu dosyaları silebilirsiniz.

SQL Server Setup' taki hata mesajında bulunan "Retry" düğmetine tıkladığınızda, SQL Server Setup, yükleme işlemine kaldığı yerden devam edecektir.