25 Temmuz 2009 Cumartesi

"Property Owner is not available for Database '[veritabani_adi]'. This property may not exist for this object, or may not be retrievable due to insuff

HATA MESAJI:
"Property Owner is not available for Database '[veritabani_adi]'. This property may not exist for this object, or may not be retrievable due to insufficient access rights. (Microsoft.SqlServer.Smo)"

AÇIKLAMA:
Örneğin SQL Server Management Studio’ daki bir veritabanınızın özelliklerine bakmaya çalıştığınızda bu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz. Nedeni, veritabanının orijinal sahibinin değiştirilmesidir.

ÇÖZÜM:
"sp_changedbowner" sistem SP' sini kullanarak ilgili veritabanının sahibi olarak "sa" kullanıcısını atayabilirsiniz...

USE
GO
EXEC sp_changedbowner 'sa'

Hiç yorum yok: