27 Aralık 2009 Pazar

"The database could not be exclusively locked to perform the operation"

HATA MESAJI:
The database could not be exclusively locked to perform the operation

AÇIKLAMA:
Bir veritabanında işlem yaparken (meselâ veritabanın adını değiştirmek veya Collation ayarını değiştirmek gibi...) böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Bu tarz işlemleri yapmak için veritabanına bağlı başka bir kullanıcı olmaması gerekiyor. Bunu da, aşağıdaki gibi bir komut bloğu ile sağlayabilirisiniz:

ALTER DATABASE Veritabanim SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
USE Veritabanim GO sp_renamedb N'Veritabanim', N'Veritabanim_Eski'
GO
ALTER DATABASE Veritabanim_Eski SET MULTI_USER GO

Hiç yorum yok: