19 Eylül 2015 Cumartesi

HATA: Server '' is not configured for RPC.

HATA: 
Server '' is not configured for RPC.

AÇIKLAMA:
X sunucunuzda Y sunucusu için kurduğunuz bir Linked Server'ı kullanarak X sunucunuzdan aşağıdaki kodu çalıştırdığınızda:

EXEC ('USE [master]') AT []

yukarıdaki gibi bir hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz. Çalıştırdığınız komut başka herhangi bir komut da olabilirdi, yukarıda kullandığım "USE [master]" komutu sadece durumu anlatmak içindir.

RPC, Remote Procedure Call demektir ve SQL Server'a has bir özellik değil. Maksadı, uzaktaki sunucuda bir komut çalıştırmaktır.

ÇÖZÜM:
Linked Server yapılandırmanızı, aşağıdaki gibi, RPC'yi etkinleştirecek şekilde değiştirmeniz gerekiyor.

USE [master]
GO
EXEC master.dbo.sp_serveroption @server=N'', @optname=N'rpc out', @optvalue=N'true'
GO

Ekrem Önsoy

Hiç yorum yok: