26 Aralık 2016 Pazartesi

Azure Standard Storage'larınızda TRIM etkin mi?

Microsoft Azure sanal makinelerinizde kullandığınız Standard Storage (HDD)'lerdeki TRIM özelliğinden haberdar mısınız? Eğer değilseniz, Microsoft Azure'da sanal diskleriniz varsa ve Storage maliyetlerinizi düşürmek istiyorsanız okumaya devam edin.

Efendim artık öyle veya böyle bulut projelerine bulaşmak kaçınılmaz oldu. Bu konuda da edindiğim tecrübe ve bilgileri olabildiğince sizlerle paylaşıyor olacağım.

Bu aralar benim de dahil olduğum bir Azure projesinde çalışırken oluşturulan bazı disklerde TRIM kullanılmadığını gördüm. Eğer TRIM kullanılmazsa ne mi olur? Diskiniz için ne kadar alan tanımlandıysa, ki bu alan miktarı an itibariyle azami 1TB'tır, o kadar alan boyutu için ücretlendirilirsiniz. Fakat o disk için TRIM özelliği etkinleştirilmişse, o zaman sadece o diskte kullandığınız alanlar kadar ücretlendirilirsiniz.

Misal yeni veya varolan bir sanal makineniz için 1TB boyutunda bir Standard Storage disk oluşturdunuz ve kullanmaya başladınız. Bu diskteki dosya veya dosyalar sabit belli bir boyutta değil, zaman zaman büyüyor, zaman zaman küçülüyor. İşte özellikle böyle senaryolar için TRIM özelliğini kullanırsanız Azure faturanız azalır.

Peki TRIM özelliğinin etkin olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Diskin bağlı olduğu sanal makineye bağlanın ve Command Prompt'tan aşağıdaki komutu çalıştırın:

fsutil behavior query DisableDeleteNotify

Eğer yukarıdaki komut sonuç olarak 0 döndürüyorsa o zaman TRIM etkin demektir, eğer sonuç olarak 1 dönüyorsa o zaman TRIM etkin değildir. TRIM'i etkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

Kaynak:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-attach-disk-portal?toc=%2fazure%2fvirtual-machines%2fwindows%2ftoc.json


Ekrem Önsoy

Hiç yorum yok: