12 Mayıs 2008 Pazartesi

"A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the login process. (provider: TCP Provider, error: 0 - A

HATA MESAJI:
"A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the login process. (provider: TCP Provider, error: 0 - An established connection was aborted by the software in your host machine.) (Microsoft SQL Server, Error: 10053)"

AÇIKLAMA:
SQL Server Instance' ınıza bağlanmayı gerektirecek bir işlem yaptığınızda bu hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz.

Sorun, aynı anda kurulabilecek en fazla bağlantı sayısına ulaşılmasından kaynaklanıyordur.

ÇÖZÜM:
Yapmanız gereken şey, aynı anda kurulabilecek en fazla bağlantı sayısını tekrar düzenlemektir.

Bunu da iki yolla yapabilirsiniz. Birincisi, SQL Server Management Studio' yu kullanarak, ikincisi de T-SQL komutlarıyla.

1. Yöntem:
- SQL Server Management Studio' yu başlatın.
- İlgili SQL Server Instance' ınıza bağlanın.
- Instance isminin üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın ve açılan menüden "Properties" öğesine tıklayın. Böylece "Server Properties" penceresi açılacaktır.
- "Server Properties" penceresinin sol tarafındaki "Select a page" listesinden "Connections" öğesini seçin.
- "Connections" sayfasındaki "Maximum number of concurrent connections (0 = unlimited)" seçeneğinin değerini, ihtiyaçlarınıza göre yükseltin.

2. Yöntem:
Bir kaç yolla aşağıdaki T-SQL kodunu çalıştırabilirsiniz. Meselâ SSMS ile bütünleştirilen "Query Editor" u veya SQLCMD' yi kullanabilirsiniz.

EXEC sys.sp_configure N'user connections', N'1'
GO
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO

Hiç yorum yok: