7 Nisan 2009 Salı

"A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessi

HATA MESAJI:
"A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)"

AÇIKLAMA:
SQL Server Instance' ınıza bağlanırken böyle bir hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Bu hata mesajını görmenizin nedeni, büyük ihtimalle SQL Server Instance adını yanlış belirtmenizden kaynaklanıyordur.

SQL Server' da temel olarak iki Instance tipi vardır, bunlardan biri Default Instance, diğeri ise Named Instance' tır.

Default Instance, bir sistemde sadece bir kere kurulabilir ve bilgisayar adından ibarettir. Örneğin, benim bilgisayarımın adı EKREM-PC olsun, eğer ben bu bilgisayara kuracağım SQL Server Instance' ını bir Default Instance olarak kurarsam, o zaman benim SQL Server Instance' ımın adı da bilgisayar adı gibi EKREM-PC olacaktır. Connection String' imdeki SERVER veya DATA SOURCE olarak da "EKREM-PC" adını kullanmam gerekir.

Named Instance ise bir veya birden fazla kurulabilir. Named Instance, \ biçimindedir. Örnek: "EKREM-PC\SQLExpress". Buradaki "EKREM-PC" benim bilgisayarımın adı, "SQLExpress" ise SQL Server kurulumu esnasında SQL Server Instance' ıma verdiğim isimdir. Connection String' imde de SERVER veya DATA SOURCE olarak "EKREM-PC\SQLExpress" adını kullanmam gerekir.

Eğer SQL Server' a gerek üçüncü parti bir uygulama gerekse SQL Server Management Studio ile bağlanırken Server adı yanlış belirtilirse bu hata ile karşılaşırsınız.

Hiç yorum yok: