17 Ekim 2010 Pazar

Property Size is not available for Database. This property may not exist for this object, or may not be retrievable due to insufficient access rights.

HATA:
"Property Size is not available for Database. This property may not exist for this object, or may not be retrievable due to insufficient access rights. (Microsoft.SqlServer.Smo)"

AÇIKLAMA:
SQL Server Management Studio'da bir veritabanının özelliklerine bakmak istediğinizde böyle bir hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Bu hata mesajıyla karşılaştığımda, EXEC sp_helpdb 'veritabanı adı' komutunu çalıştırarak veritabanının dosyalarına baktığımda bir Transaction Log dosyasının Size özelliğinin 1MB olarak ayarlandığını gördüm. Aklıma bir dosyanın boyutunun 2MB'tan küçük olamayacağı ve sorunun da bundan kaynaklanabileceği geldi ve ALTER DATABASE 'veritabanı adı' MODIFY FILE ( NAME = N'dosyanın mantıksal adı', SIZE = 3072KB ) komutunu çalıştırarak dosyanın boyutunun büyümesini sağladım.

Bu işlemden sonra veritabanının özellikler penceresini açabildiğimi ve bu hata mesajıyla karşılaşmadığımı gördüm.

Hiç yorum yok: