4 Ekim 2010 Pazartesi

SQL Server 2008 Log Shipping Secondary sunucularda bazı veritabanlarının Single User durumunda kalmaları

Sadece SQL Server 2008 versiyon SQL Server Instance'larının Secondary Log Shipping sunucularında bulunan veritabanlarında yaşadığımız bu sorunu sizlerle de paylaşmak istedim.

Soruna ait resmi aşağıda görebilirsiniz:Sorunun ne zaman, neden ve hangi veritabanında olacağı belli olmuyor. Fakat bazen 3 ayda bir veya ayda bir herhangi bir veritabanı Standby \ Read-only olması gerekirken Standby \ Single User \ Read-only durumda kalabiliyor. Single User'a geçmesinin nedeni Transaction Log yedeğinin restore edilmesi, fakat Restore'dan sonra henüz nedenini anlayamadığım bir nedenden dolayı SQL Server veritabanını Multi User durumuna getiremiyor. Bu nedenden dolayı da bahsi geçen sunucuda Transaction Log yedekleri Restore edilemiyor ve bu nedenle de sunucudaki veritabanı güncelliğini kaybediyor, üretim sunucusundaki asıl veritabanının gerisinde kalıyor ve işe yaramaz bir duruma geliyor.

Veritabanını tekrar Multi User duruma getirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

USE [master]
GO
ALTER DATABASE ['veritabanı adı'] SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO

Hiç yorum yok: