8 Aralık 2010 Çarşamba

Login failed. The login is from an untrusted domain and cannot be used with Windows authentication. (Microsoft SQL Server, Error: 18452)

HATA:
"Login failed. The login is from an untrusted domain and cannot be used with Windows authentication. [CLIENT: xxx.35.1.26]

Error: 18452, Severity: 14, State: 1.

Login failed. The login is from an untrusted domain and cannot be used with Windows authentication. (Microsoft SQL Server, Error: 18452)"

AÇIKLAMA:
Bir SQL Server Instance'ına uzaktan SSMS ile bağlanmak istediğinizde böyle bir hata alabilir ve SQL Error Log'unda da böyle bir hata görebilirsiniz.

ÇÖZÜM:
Ben bu hata ile, ilgili SQL Server Instance'ının servis hesabını başka bir Domain servis hesabıyla değiştirdiğimde karşılaşmıştım.

Sorun, Active Directory'deki ilgili SPN kayıtlarının güncellenmemesinden oluşmuştu. İlgili SPN kayıtlarımız güncellendikten sonra bu sorundan kurtulduk.

Hiç yorum yok: