1 Aralık 2007 Cumartesi

"The database "Veritabanı_adı" cannot be opened. It is acting as a mirror database."

HATA MESAJI:
"The database "Veritabanı_adı" cannot be opened. It is acting as a mirror database."

AÇIKLAMA:
SQL Server 2005' te Database Mirroring' teki Mirror görevini üstlenen veritabanına SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi işlemler yapmaya çalışırsanız, bu hata ile karşılaşırsınız.

ÇÖZÜM:
SQL Server 2005 ile SQL Server Failover Clustering' e alternatif olarak kullanılmaya başlanan Database Mirroring teknolojisinde, Mirror görevini üstlenen veritabanında herhangi bir değişiklik veya sorgulama yapılamaz.

Bununla birlikte, Mirror görevini ifa eden veritabanının Database Snapshot' ı alınarak ancak böyle raporlama amaçlı olarak kullanılabilir. Yani sadece SELECT 'i kullanabilirsiniz.

Hiç yorum yok: