27 Aralık 2007 Perşembe

"Event ID: 17137 Starting up database 'Veritabanı_Adı'"

BİLGİ:
"Event ID: 17137 Starting up database 'Veritabanı_Adı'"

AÇIKLAMA:
Bu bilgi mesajını veritabanınız başlatılırken alırsınız.

Eğer Olay Görüntüleyicideki Uygulama Kayıt dosyasında bu olaydan çok sık görürseniz ve eğer bir üretim (Production) ortamındaysanız performans sorunu yaşarsınız.

Bu bilgilendirme mesajının anlamı, veritabanınızdaki AUTO_CLOSE seçeneğinin TRUE olmasından kaynaklanıyordur. Eğer bu seçenek etkin ise, sözü edilen veritabanını kullanan son kullanıcı da bağlantıyı kapattığında veritabanınız otomatik olarak kapanacaktır. Daha sonra başka bir kullanıcı bu veritabanını kullanmaya çalıştığında veritabanı tekrar başlatılacaktır ve gene en son bağlı kullanıcı veritabanı ile bağlantısını kestikten sonra veritabanı tekrar kapatılacaktır. İşte sürekli bu açılıp kapanmalar dolayısıyla bu mesaj kayıt dosyanızı doldurmaktadır.

SQL Server 2000 MSDE ve SQL Server 2005 Express Edition' da bir veritabanı oluşturduğunuzda AUTO_CLOSE seçeneği otomatik olarak etkinleşecektir. ALTER DATABASE komutunu kullanarak bu özelliği kapatabilirsiniz veya bu işlemi SSMSE arayüzünü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz.

SQL Server' ın diğer sürümlerinde bu seçenek varsayılan olarak etkisiz (FALSE) bir halde gelmektedir ve siz özellikle seçmedikçe veya "model" sistem veritabanında bu değişikliği yapmadıkça AUTO_CLOSE özelliği etkin hale gelmez.

Hiç yorum yok: