4 Şubat 2008 Pazartesi

SQL Server 2008: "Declare" ile bir değişken tanımlarken...

SQL Server 2008' de, "Declare" ile bir değişken tanımlarken aynı satırda o değişkene veri de atayabileceğiz! Bunu, SQL Server' ın önceki versiyonlarında yapamıyorduk. Ancak değişkeni tanımladıktan sonra başka bir satırda "SET" komutunu kullanarak değişkene veri atayabiliyorduk.

Peki bunu SQL Server 2008' de nasıl yapacağız? Meselâ şöyle:

"Declare @Ulke_Sayisi INT = (SELECT Count(*) FROM [dbo].[Ulkeler])"

Hiç yorum yok: