16 Ağustos 2009 Pazar

"SQL Server blocked access to procedure 'dbo.sp_set_sqlagent_properties' of component 'Agent XPs' because this component is turned off as part of the

HATA MESAJI:
"SQL Server blocked access to procedure 'dbo.sp_set_sqlagent_properties' of component 'Agent XPs' because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of 'Agent XPs' by using sp_configure. For more information about enabling 'Agent XPs', see "Surface Area Configuration" in SQL Server Books Online. (Microsoft SQL Server, Error: 15281)"

AÇIKLAMA:
SQL Server sunucunuzda Replication kurmak isterken böyle bir hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz. Örneğin ben bu hata mesajıyla Distributor' ü yapılandırmak için Distributor Configuration penceresini açmak istediğimde karşılaşmıştım...

ÇÖZÜM:
Aslında hata mesajında ne yapmanız gerektiği belirtilmiş, fakat yine de bu hata mesajının daha anlaşılabilir olması için bir açıklama yapmak istedim.

Agent XPs adındaki SQL Server Extended Stored Procedure' leri etkinleştirmek için öncelikle SQL Server Instance' ınıza SQL Server Management Studio (GUI) veya SQLCMD (Komut istemcisinden) ile bağlanmalı ve aşağıdaki komutları çalıştırmalısınız.

USE MASTER
GO

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO

RECONFIGURE;
GO

sp_configure 'Agent XPs', 1;
GO

RECONFIGURE;
GO

sp_configure 'show advanced options', 0;
GO

RECONFIGURE;
GO

Hiç yorum yok: