16 Eylül 2010 Perşembe

Proxy (1) is not allowed for subsystem "SSIS" and user "xxxUser". Grant permission by calling sp_grant_proxy_to_subsystem or sp_grant_login_to_proxy

HATA:
Proxy (1) is not allowed for subsystem "SSIS" and user "xxxUser". Grant permission by calling sp_grant_proxy_to_subsystem or sp_grant_login_to_proxy.

AÇIKLAMA:
Aslında hata mesajında ne yapılacağı belirtiliyor. Hatanın alınma nedeni, paketi çalıştırmak istediğiniz Login'in, ilgili Proxy hesabını kullanma hakkının bulunmamasıdır. Ben bu hatayı, bir Job'ı oluşturmaya çalışırken aldım.

ÇÖZÜM:
EXEC msdb.dbo.sp_grant_login_to_proxy @proxy_name=N'', @login_name=N'xxxUser'

Hiç yorum yok: