15 Kasım 2007 Perşembe

Hata ve Çözümü

HATA MESAJI:
"SQL Server Setup failed to execute a command for server configuration. The error was [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Windows NT user or group 'COMPUTERNAME\SQLServer2005MSSQLUser$COMPUTERNAME$MSSQLSERVER' not found. Check the name again.. Refer to the server error logs for detailed error information."

AÇIKLAMA:
Bu sorunla, SQL Server 2005 Express Edition SP1' de karşılaşırsınız.

Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşirse, bu sorun meydana gelir:

- Eğer Windows Vista işletim sistemi yüklü olan bilgisayarınızın bilgisayar adı küçük karakterler içeriyor veya büyük küçük karışık karakterler içeriyorsa. Meselâ bilgisayar adınız "Bilgisayarım" ise...

- Eğer SQL Server 2005 Express Edition SP1' i yüklerken SQL Server servisi için Collation ayarını olarak case-sensitive (büyük küçük harf duyarlı) olarak belirlediyseniz.

Windows Vista, bilgisayar adı için gelen istekleri aşağıdaki iki yolla cevaplar:

- Windows Vista, bilgisayar adını büyük harflerle geri döndürür.

- Windows Vista, bilgisayar adını Sistem Özellikleri' nde olduğu gibi gerçek haliyle, yani karışık haliyle geri döndürür.

SQL Server 2005 Express Edition' ın yüklenmesi esnasında, Setup programı bilgisayar adını karışık karakterler olarak almak ister. Fakat, bunun yerine Windows Vista bilgisayar adını büyük harflere dönüştürerek gönderir. Setup programı SQL Server Express Edition' ın yüklenmesi esnasındaki diğer çeşitli yerlerde de ister. Windows Vista o zaman da bilgisayar adını karışık karakterlerle gönderebilir.

SQL Server 2005 Express Edition Setup programı alınan bilgisayar isimlerini karşılaştırır. Genel olarak, bu bir soruna neden olmaz çünkü bilgisayar isimleri Windows vistada büyük küçük harf duyarlı değildir. Bununla birlikte, eğer SQL Server 2005 Express Edition' ı yüklerken büyük küçük harf duyarlı ayarı yapılırsa, Windows Vista' dan alınan ve bazısı büyük küçük harf karışık, bazısı da sadece büyük harf olan bilgisayar isimleri karşılaştırıldığında hata oluşur. Sonuç olarak da, SQL Server 2005 Express Edition SP1' in yüklenmesi başarısızlıkla sonuçlanır.

ÇÖZÜM:
Bunun için iki yol önerilir. Bunlar:

1- Bilgisayar adınızı sacede büyük harflerden oluşacak şekilde değiştirin. Meselâ "Bilgisayarim" ise, "BILGISAYARIM" yapın ve ayarların etkin olabilmesi için bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın. Bununla birlikte, bilgisayar adınızı belirlerken Türkçe karakter kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Böyle küçük büyük harf değişimlerinde sorunlar yaşamanıza neden olabilir.

2- SQL Server 2005 Express Edition SP1' i yüklerken, Collation ayarlarında "case-sensitive" (küçük-büyük harf duyarlı) seçeneğini seçmeyin.

Kaynak:
http://support.microsoft.com/kb/929105

Hiç yorum yok: